GİZLİLİK VE GÜVENLİK

 

Gizlilik ve Güvenlik

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Gorgolette olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun'dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 

1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

Gorgolette olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Gorgolette ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

 

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

Gorgolette olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Gorgolette’nin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

Gorgolette müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Gorgolette ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her hâlükârda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

 

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Gorgolette, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

 

Gorgolette ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

a) Gorgolette’nin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

c) Gorgolette’nin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

 

GİZLİLİK VE GÜVENLİK KOŞULLARI 

 

Gizlilik ve Güvenlik Koşulları adı altında aşağıda belirtilen hususlar www.gorgolette.com e-ticaret sitesinin üyelerine ait kişisel verilerin toplanması ve kullanılmasına ilişkin açıklamalar içermektedir. Siteye giriş yapan veya herhangi bir şekilde siteden faydalanan üye veya ziyaretçiler, aşağıda belirtilen koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

www.gorgolette.com olarak temsil edilen bu e-ticaret sitesinin ürünlerinin tanıtımı, indirimi, kampanyalı, kampanyasız satışı, özel etkinlikleri, konuları ile sınırlı olmak üzere üyeleri bilgilendirmek, üyelik bilgilerini güncellemek, satışları değerlendirmek, anlaştığımız kuruluşlarla yapılan kampanya duyurumları amacı ile kayıt tutulması ve sayılan konularda üye veya kullanıcının açık rızasının alınma şekli ve düzenlenmesi hususunda gizlilik ve güvenlik koşulları aşağıda belirtilmiştir.

 

1.ÜYELİK BİLGİLERİNİZİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ

 

Mağazamıza üye olmak için girilen tüm bilgiler, www.gorgolette.com tarafından 3. şahıs veya kurumlarla paylaşılmayacaktır. Mağazamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri gönderebilir. Üyeler bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir.

Üye olurken, üyenin verdiği tüm bilgilere sadece üye ulaşabilir ve değiştirebilir. Üyeler her zaman, veri tabanında saklı olan kişisel bilgilerine, kaynağına, alıcısına, saklama amacına dair bilgi alma hakkına sahiptirler.

Üye giriş bilgilerinin üye tarafından güvenli korunması halinde, başkalarının üye ile ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. www.gorgolette.com; Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının emrettiği hükümler çerçevesinde sistem ve internet üzerinde Secure Socket Layer sertifikası ile 128 bit şifreleme sistemi ile, kişiye ait her türlü gizli bilgilerin sisteme güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlamış, istenmeyen kişi ve kuruluşlar tarafından alınıp kullanılmasını engellemiştir.

Müşteri/Üye/kullanıcılardan alınan bilgileri www.gorgolette.com işleyebilir, veri tabanında muhafaza edebilir, kimlik, adres, e posta, telefon numarası, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri istatistiki değerlendirme veya kişiye özel hizmet sunma, tercih oluşturup sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Bu bilgiler hiçbir şekilde 3.şahıs ve kuruluşlara açıklanamaz ve paylaşılamaz.

Üye-kullanıcı/müşteri; kendisi tarafından iletilen kişisel bilgilerinin, tercihlerinin kaydedilmesine ,veri tabanında saklanmasına, her türlü reklam, promosyon, kişiye özel ürün oluşturma, ve sair işlemler için www.gorgolette.com’un ortakları, iştirakleri, tanıtım, reklam anlaşması, daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi için firmalarca süresiz veya üyelerin öngörecekleri süre ile kaydedilmesine, manyetik arşivde tutulmasına muhafazasına, güncellenmesine, aksi üye tarafından belirtilmediği sürece iletişim kanalları ile temas kurulmasına izin vermektedir. Üye bu veri paylaşım tercihini her zaman değiştirebilir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

2.KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

 

Üyelere ait kredi kartı bilgileri, şifreler, kart numaraları ve sair hususlar 128 bit şifreleme sistemi ile şifrelendirilip www.gorgolette.com; ara yüzü aracılığı ile işlem yapılan bankaya yönlendirilir, bu aşamada bilgiler www.gorgolette.com’a ait veri tabanında depolanmaz, verilere sadece üye ve banka erişebilir.

İşlemler sürecine girildiğinde üyelerin, kullanıcıların güvenli bir sitede olduklarını anlamak için; üyenin kullandığı tarayıcının en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesini görmeleri gereklidir. Bu güvenli bir internet sayfasında bulunulduğunu gösterir ve her türlü bilgi şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve üyenin verdiği talimat doğrultusunda kullanılır.

Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitesinden bağımsız olarak Rapid tarafından 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi www.gorgolette.com tarafından görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların veya kurumların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur. Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği ve bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir. SSL sertifikalı online alışveriş sitemiz, Türkiye'nin önde gelen bankalarının sanal POS altyapılarını kullanmaktadır.

Müşterilerin/üye ve kullanıcıların sisteme ve e-ticaret sitemize ilettiği bilgilerin nerede ve nasıl saklandığını öğrenmek için info@gorgolette.com mail adresinden mesai saatleri içeresinde, resmi ve dini bayram ve tatil günleri dışında bilgi alabilirler, yazılı talepte bulunabilirler.

 

EN ÜSTE ÇIK